Productors de fruita i verdura

Inici

Productors de fruita i verdura

La secció hortofrutícola confecciona la fruita i verdura que els productors entren diàriament a les instal.lacions de la Cooperativa Agrícola. La climatologia benigna de la nostra zona obre el ventall de productes i èpoques de recolecció tant d'estiu com d'hivern. Actualment es transformen més de 5.000 Tm de producte entre fruita i verdura.