Condicions legals de compra

L'adquisició dels productes és realitza a la secció PRODUCTES, seleccionant el corresponent producte, la quantitat i posteriorment amb el botó d'afegir a la cistella. Un cop arribat aquest punt la pròpia web anirà demanant al futur client les dades corresponents, correu electrònic i adreça  per calcular els ports i posteriorment les dades de pagament per fer efectiva la compra.

Les presents condicions de compra tenen com objecte regular la relació vers Agrícola i Caixa Agrària SC Cambrils SCCL en endavant Cooperativa Agrícola de Cambrils i el Client, en relació a totes les compres i transaccions realitzades al web http://www.coopcambrils.com/botiga domini del qual és titular la societat legalment constituida amb CIF F-43011634 i amb domicili fiscal a C/Sindicat 2 de Cambrils.

L'adquisició dels productes s'haurà de fer mitjançant els botons corresponents a les pàgines de compra i  expressa aceptació de las Condicions Generals de Compra amb anterioritat a l'adquisició dels productes. No será d'aplicació les novetats que es puguin produir amb posterioritat.

Des del moment de l'acceptació, l'usuari pren la condició de Client de la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Qualsevol producte ofertat amb posterioritat haurà de ser objecte d'una nova compra.