Política de privacitat

Tractament de les dades de caràcter personal

La Cooperativa Agrícola de Cambrils (Agrícola i Caixa Agrària SC cambrils SCCL) , que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol, posa en coneixement de tots els usuaris la següent informació:

D'acord amb el previst en la normativa vigent, La Cooperativa Agrícola de Cambrils, només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La política de protecció de dades, podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment segons la llei vigent.

Confidencialitat.

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals. La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la relació comercial entre el cleint i la Cooperativa Agrícola de Cambrils , les sol·licituds, les comandes i els pagaments, realitzar comunicacions amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial. En algunes ocasions s'enviaran ofertes i promocions únicament de productes en venda a les botigues on line de la Cooperativa Agrícola de Cambrils i sempre fent el possible per respectar la voluntat del nostre client pel que fa a la recepció de correus comercials.

Informació a l'usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades.

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

Cooperativa Agrícola de Cambrils a/Protecció de Dades C. Sindicat 2, 43850 Cambrils

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a l'adreça postal o per correu electrònic a l'adreça info@coopcambrils.com

Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrites en un fitxer.

Introduir les dades en algun o alguns dels formularis de captació de dades implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en el web www.coopcambrils.com/botiga

No es podran trasmetre les dades a terceres empreses sense consentiment de l'usuari.

Baixa de la llista de distribució d'informació.

La Cooperativa Agrícola de Cambrils podrà enviar informació a l'adreça del client , en qualsevol moment el client es pot donar de baixa

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut.

Tant l'accés als llocs web com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, qui seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts.

Informació LSSI-CE.

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que l'empresa titular, dinamitzadora i gestora de continguts del web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Agrícola i Caixa Agrária SC Cambrils SCCL amb domicili al C. Sindicat 2 de Cambrils i amb la gestió del domini d'Internet www.coopcambrils.com inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del correu info@coopcambrils.com