Avís legal

1. Aquesta web, totes les seves imatges, gràfics i escrits estan protegits per drets d'autor, drets de disseny i altres drets de propietat intelectual. Es prohibeix a altres persones o empreses l'utilització d'aquest material excepte fins autoritzats. Tota utilització no autoritzada de material pot violar lleis de drets d'autor, marcas registrades o altres normas i reglaments.

2. Les marques registrades i els logotips i dibuicos d'quest lloc web són Propietat d'Agrícola i Caixa Agrària SC Cambrils SCCL en endavant Cooperativa o de tercers que han cedit els seus drets a la Cooperativa.

3. Vosté és pot descarregar, imprimir i guardar determinades parts d'aquesta web sempre que siguin per ús personal i no per us comercial. La Cooperativa es reserva el dret de la titularitat i tots els drets de propietat intelectual de tot el material, la seva utiliztació requerirà sempre l'autorització per escrit de la Cooperativa.

4. Cooperativa Agrícola de Cambrils es reserva el dret de revisar i modificar aquest Avís Legal en qualsevol moment.